.icon-age
.icon-arrow-down
.icon-arrow-left
.icon-arrow-right
.icon-arrow-up
.icon-broken-link
.icon-calendar
.icon-cart
.icon-chat
.icon-chat-round
.icon-checkmark
.icon-checkmark-checkbox
.icon-checkmark-circle
.icon-chevron-down
.icon-chevron-left
.icon-chevron-right
.icon-chevron-up
.icon-clock
.icon-cross
.icon-district09
.icon-document
.icon-download
.icon-envelope
.icon-euro
.icon-exclamation
.icon-exclamation-circle
.icon-external-link
.icon-facebook
.icon-fancyback
.icon-favicon
.icon-fax
.icon-filter
.icon-flickr
.icon-globe
.icon-googleplus
.icon-gsport
.icon-hamburger
.icon-heart
.icon-home
.icon-image
.icon-info
.icon-instagram
.icon-level
.icon-lightning
.icon-linkedin
.icon-lock-closed
.icon-lock-open
.icon-logo-en
.icon-logo-es
.icon-logo-fr
.icon-logo-nl
.icon-logo-sp
.icon-marker
.icon-minus
.icon-normalphone
.icon-pencil
.icon-phone
.icon-plus
.icon-readspeaker
.icon-search
.icon-share
.icon-size
.icon-size
.icon-sportclub
.icon-star-empty
.icon-star-full
.icon-star-half
.icon-subscribe
.icon-trashcan
.icon-twitter
.icon-twitter-outline
.icon-update
.icon-url
.icon-user
.icon-users
.icon-vimeo
.icon-wheelchair
.icon-youtube